Archive for June, 2010

Parent’s Day and Open House

The parent’s day and open house was held successfully on June 27, 2010. A presentation by Dhruba Tripathi [book id=’5′ /] Nepali song by Level 1 students

Buddha Jayanti (Buddha Birthday)

The Buddha Jayanti is the day of the birth of Gautam Buddha. It was not only the day of his birth but also the day he was enlightened and also the day he left the world. Every important events of his days had fallen on the same day of the year – Baisakh Purnima. It […]

Tihar – Festival of Lights

तिहार तिहार नेपालीको एउटा ठूलो चाड  (पर्ब) हो | यो चाड पाँच दिन मनाइन्छ | यो चाड सेप्टेम्बर (September) अथवा अक्टूबर (October) महिनामा पर्छ | पहिलो दिन कागको पूजा गरिन्छ| यो दिनलाई काग तिहार भनिन्छ| काग ले बर्ष भरि राम्रो समाचार ल्याओस भनी यसको पूजा गरिन्छ | दोस्रो दिन कुकुरको पूजा गरिन्छ| यो दिनलाई कुकुर […]