Category: Basics

Nepali Numbers, Nepali counting

It is easier to learn Nepali numbers as both Nepali and English numbers are similar in appearance. नेपाली र अंग्रेजी अंक (नम्बर) झन्डै झन्डै उस्तै हुन्छन । How to pronounce Nepali Numbers? 0 to 10  Format: (Nepali Number) – (Nepali pronunciation) – (Number in Nepali words) – (equivalent English Number) – (English spelling) o – jiro  –

Ka Kha Ga – Nepali alphabet song

A sweet song to help learn Nepali alphabet. Ka baata Kamal paanima fulne Kha baata Kharayo barima dulne Ga baata Gamala fula ropna jau Gha baata Ghara haami basne thau Ngh baata Ngyar Ngyar suri garchha saathi Cha baata Chara udchha maathi maathi Chha baata Chhahara chhanga baata khasne Ja baata Jarayo jangalama basne Jha