A sweet song to help learn Nepali alphabet. Ka baata Kamal paanima fulne Kha baata Kharayo barima dulne Ga baata Gamala fula ropna jau Gha baata Ghara haami basne thau Ngh baata Ngyar Ngyar suri garchha saathi Cha baata Chara udchha maathi maathi Chha baata Chhahara chhanga baata khasne Ja baata Jarayo jangalama basne Jha