Ka Kha Ga – Nepali alphabet song

A sweet song to help learn Nepali alphabet.

Ka baata Kamal paanima fulne
Kha baata Kharayo barima dulne
Ga baata Gamala fula ropna jau
Gha baata Ghara haami basne thau

Ngh baata Ngyar Ngyar suri garchha saathi
Cha baata Chara udchha maathi maathi
Chha baata Chhahara chhanga baata khasne
Ja baata Jarayo jangalama basne

Jha baata Jhanda farfar garchha kasto
Yan baata Yaan gorusinge jasto
Ta baata Tapari paatai paatako thaala
Tha baata Thadeuro aau batti baala

Da baata Damaru dam dam bajne garchha
Dha baata Dhakani bhada raakhnu garchha
Aanda baata Aanda dharkaa taana teena
Taa baata Taraju saaman jokhi kina

Tha baata Thapadi taali bajaau naani
Da baata Damkala aago laagdaa paani
Dha baataDhanusa teer haana para
Na baata Namaste haata jodi gara

Pa baata Pakheta udnalai chahine
Pha baata Phala kati khana paaine
Ba baata Bgaichha phulai phulako baarii
Bha baata Bhariya bokhne garchha bhari

Ma baata Makai ma khanchhu poli
Ya baata Yagya puja garchu bholi
Ra baata Ratha ghodale taanne
La baata Latthi hidada saathi maanne

Wa baata Wokila kalo coat laaune
Sha baata Sahara manchhe dherai aaune
Skha baata Shatkona chha kune chitra
Sa baata Sarpa musa nilchha bhitra

Ha baata Halo kheta jotne khanne
Ksha baata kshtra thaulai bhanne
Tra baata Trishula tikho teena chhuchhe
Gya baata Gyani buddha bannu phuchhe

Watch the video song:
The video is not available anymore.

2 Comments

Leave a Reply